I Paleontologisk Museum har bein av den lokale dinosaurer og egg volunatry – giant "fugler hjem" av aepyornis, som var nesten på størrelse med en elefant og bodde på øya inntil nylig. Men det utrolige er at øya er ikke og har aldri vært noe ville dyr og giftige slanger! Dette gjorde at de fleste arter er bevart helt. Jeg kan legge til beskrivelse