Imperial Villa Foto: Imperial Villa

Villa til Keiser Franz Joseph jeg ligger nær sentrum av byen, på Nordsiden av elva. Franz Joseph jeg elsket din Villa og bodde her nesten hver sommer i 60 år. Det var her på 1 August 1914 han undertegnet Erklæring av krig med Serbia, som ble utgangspunktet for den Første verdenskrig.

I 1857, etter ordre fra Keiser hovedbygningen ble lagt til to sidevanger i stil av klassisismen. Her er det Museum av Keiseren, hvor du kan se sine personlige eiendeler og jakt trofeer.

Jeg kan legge til beskrivelse


Imperial Villa
The Church Of St. Margarita
Villa Lehar