National history Museum of Moldova Foto: national Museum of history of Moldova

National Museum of history of Moldova ble grunnlagt i 1983, er forretningsvennlig og ligger i det historiske sentrum av Chisinau. Det er et Museum i den tidligere Regionale Lyceum – første gymnastikksal på territoriet til Moldova. I fronten av Museet er den berømte statuen av den Romerske hun-ulv med Romulus og Remus – en eksakt kopi av monumentet som ble reist i Roma.

Museet driver ti utstillingshaller med permanente og midlertidige utstillinger. Den permanente utstillingen er i første etasje og består av mer enn 4 tusen utstillinger, som illustrerer historiske hendelser, kulturelle liv, tradisjonelle livet til innbyggerne i Moldova. Dateringen av elementer fra Palaeolithic til i dag.

Av spesiell interesse for de besøkende er det arkeologiske og numismatikk samlinger, blant disse er unike gjenstander som for eksempel tuppen av krigen vogn, en bronse lysestaken og hjelm Goterne, som Dateres tilbake til 4-5 århundre F.KR., og den første detaljerte kart over Moldova, som er utarbeidet i 1781.

Museet har rundt 300 000 utstillinger (inkludert reserver), samlet inn over hele landet, mer enn 16 tusen av dem er nasjonal eiendom i Moldova.

Jeg kan legge til beskrivelse