Sentrale regionen (Midlands) er kjent for å være rik Museum of militær historie og historien til politiet. Ny fase i utviklingen var opprettelsen av en aviation Museum, som omfatter utstillinger av militære og sivile fly og fortsetter å legge til sine samlinger, for å presentere så klart og tydelig som mulig historien om utviklingen av landet på dette området. Jeg kan legge til beskrivelse


Military Museum
National monument (nasjonalpark) Naletal
Museum of gold mining i Kwekwe