The Church Of St. George Foto: Church Of St. George
Siden 30-tallet i det 20. århundre innbyggerne i landsbyen ønsket å ha sin Kirke. Men den Andre verdenskrig og dens etterspill har tvunget dem til permanent utsette gjennomføring av denne drømmen. Bare i 1998, og den Ortodokse Kirken ble bygget på bekostning av lokale innbyggere. Templet ble innviet i navnet av St. George'. Jeg kan legge til beskrivelse


The Church Of St. George