Breen Grensa Til Jostedalsbreen Foto: Isbre Jostedalsbreen Var

Den største breen i Europa, jostedalsbreen var et stort platå, som går mange is språk. Nasjonalparken ble grunnlagt her 25 oktober 1991. Det ligger på territoriet til flere kommuner og dekker et areal på 1230 sq. km. er Godt kjent for breene Nigardsbreen, Bergsetbreen, Tuftebreen, Fabergstolsbreen og Autsdalsbreen stammer fra denne enorme massen av is og strekke seg i retning av Osterdalen.

Breen dekker et område på 475 kilometer, 26 grenene ned til foten av fjellet. Kontrasten mellom frodige daler og isbreer som kommer ned til det nesten hver havet, minst slående. Det bør bemerkes at brevandring vanskelig og til og med farlig. På breen det er noen primitive forhold, det er også flere merkede stier.

Jeg kan legge til beskrivelse


Breen Grensa Til Jostedalsbreen