Den skinnegående transport Museum Foto: Museum of railway transport

Museum of railway transport i Rostov-on-don er en av de sjeldne museer i det tidligere Sovjetunionen. Det opptar en del av shunting stier som allerede er nedlagt stasjon Gnilovskaya, der et relativt lite område inneholder unike utstillinger av utstyr forbundet med utvikling av jernbanetransport.

Den eldste utstilling av mer enn 130 år, og alle av dem er her mer enn seks dusin. Blant dem: et halvt dusin damp lokomotiv, for det meste fra før krigen bygninger, 5 lokomotiver, 4 enheter av spor maskiner og lokomotiver, mer enn ti frakt biler av forskjellige bygg -, jernbane-kran, fanget vogn, vogn – habituellement laboratorium. Blant denne sjeldne boken er bevart selv nedkjølt vogn, prototypen på det nåværende nedkjølt lastebiler, som var transport av lett bedervelige produkter. Spesielt populære er de to gamle passasjer-hytte-bil av forrige århundre, den komfort som er sikkert i forhold til dagens biler.

I Museet kan du trykke alt, overalt, å komme inn og prøve, men spørsmålene vil alltid bli besvart av guiden. En gruppe entusiaster, veteraner fra jernbanen og ansatte i Museum i den tidligere byggingen av stasjonen er innredet utstilling av gjenstander forbundet med jernbane service, restaurering og ombygging. De ansatte på Museet forteller ikke bare om tidligere utstillinger, men også om sitt liv i vår tid. Noen biler har i dag en god helse og er i god stand, delta i løp til Russland for Seieren i dag, opptatt i opptak av filmer.

Jeg kan legge til beskrivelse