Church Of St. Martin Foto: Church Of St. Martin

Church of St. Martin ble først nevnt i listen over kommuner i dette området 1334. Foreløpig er listen er lagret i arkivene til Zagreb Erkebispedømmet. De fire menigheter, en av dem er parish of St. Martin.

Kirken ble bygget i det området som tidligere var okkupert av de gamle Romerske bosetningen. Dette er konklusjonen av forskere som har studert nærheten av Kirken i 1977 og 1978. Her systematisk utgravningene ble utført, viste at de gamle bosettingen ligger på torget fra 2, 5 til 3 sq. km.

Det ble funnet mye arkeologisk materiale, som bekrefter denne antakelsen. Nemlig: restene av en gammel bygning (Romersk villa), gamle murer, en steinsøyle, en rekke bygningsmaterialer som vitner om den intense aktiviteten som foregikk her. Også det har blitt funnet Romerske mynter, oljelamper, keramiske potter, fragmenter av et alter som er dedikert til den Romerske Guden Jupiter og mye mer.

På den tiden av det Kommunistiske regimet i landet, ordet "Hellig" ble forbudt, så det gamle navnet og, følgelig, helliggjørelse, til ære for den Hellige Katolske Kirke ble returnert bare i 1990.

Jeg kan legge til beskrivelse


Church Of St. Martin