St. Sofia Foto: Church Of St. Sofia

The Church of St. Sophia ble bygget i midten av det syvende århundre på ruinene tre ganger større langs lengden av early Christian Basilica, og i den Bysantinske perioden, det var omgitt av mange bygninger som en religiøs og administrative formål. Siden 1585, ble Kirken en moské, men ble re-innviet som en Kirke i 1912.

Historiske og arkeologiske funn tyder på at i skipet og i den sørlige delen av the colonnade av temple of St. Sophia ble begravet mitropolitam i Tessalonika, for eksempel, Gregorios Catalis og Konstantin Mesopotamicus.

Kirkens interiør er innredet med mange mosaikker og fresker av IX-X-tallet. Den freske av "Ascension" pryder kuppelen av Kirken.

Jeg kan legge til beskrivelse