Zimbabwe er et land rikt på forekomster av helleristninger. I rock art Avdeling av Institutt for arkeologiske funn fra steinalderen i Harare er den offisielle listen over mer enn 2000 tilgjengelig grotter og områder med malerier.
Den best kjente og mest imponerende av disse er hule av Svatovi området Matopos i Vest, hvor du kan se flotte eksempler på grotten malerier av gamle mestere. Tegninger av Svatovi ansett som en av de mest fremragende i Afrika. I samme område representerer ikke mindre interessante grotter Silazane, Bambata og Pomogi.
Forhistorisk utskjæringer i stein vegger, hyller og tak kan bli funnet i nesten hele Zimbabwe, og hvor mange flere huler med tegninger forblir uåpnet, er fortsatt et mysterium for alle.
Jeg kan legge til beskrivelse


Hulemalerier
Safari regioner
National Park Matusadona
Lake Karibia
Naturreservat Mana Pools
National Park Chizarira